Boya sektöründe gerek dünyada gerekse Türkiye’de uzun yıllardır “sıfır renkli boya üretimi, renklendirmenin tamamı satış noktalarında yapılacak” şeklinde bir eğilim gözlenmektedir. Boya renklendirme sistemleri kullanılarak üretim ve pazarlama, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de baskın iş modeli olarak kabul görmüştür. 

Boya üreticileri, renk makinalarının bayiler tarafından kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır. Sistemin arıza, bakım ve operasyon yönlerinden canlı olarak gözlenemediği durumlarda, rakiplerine karşı rekabet gücünü kaybedebilir ve yaptıkları yatırımdan bekledikleri faydayı alamayabilirler.

Renk makinalarında boya kodları ve fiyatlarının güncellenmesi, boya firmaları tarafından genellikle yerinde servis verilerek, manuel olarak yapılmaktadır. Bu durum, kullanılan insan kaynağı ve zaman açısından oldukça maliyetli olmakla birlikte, boya müşterilerinin taleplerine de zamanında cevap veremeyip, pazar ve müşteri kaybetme durumuna dönüşebilmektedir.Renk makinalarının online olarak erişilebildikleri durumda;

  • Gerekli olan boya renk kodları, makina ayarları ve fiyatlarının güncellenmesi merkezden anında yapılır.
  • Güncelleme yapılması gerektiğinde, fiziksel olarak sahaya personel gönderme ihtiyacına ilişkin harcanacak zaman ve bunun maliyeti tamamıyla ortadan kalkar.
  • Boya renk makinalarının kullanım sıklıkları, açık kapalı durumları canlı olarak izlenebilir, bayinin renk makinasını kullanma ve sağlıklı durumda tutma ile alakalı performansı vakit kaybetmeden görülüp, gerekli müdahaleler yapılabilir.
  • Online çalışma için, bayilerin kendilerine ait karasal hatların kullanımının oluşturacağı erişim sorunları (bayi internetinin kesilmesi, şifre değişikliği, IP değişikliği, karasal hat arızası vb.) ortadan kalkar. 
  • Online erişim, sadece renk makinası ile üreticinin merkezi arasında olacak şekilde, güvenli bir bağlantı üzerinden sağlanır,
  • Online sistem üzerinden ayrıca renk makinaları uzaktan da kontrol edilebilir, yazılımları güncellenebilmektedir, ayarlarında değişiklik yapılabilmektedir.
  • Boya makinelerin envanteri de kendiliğinden tutulmuş olmaktadır. Taşınma gibi durumlardan haberdar olunmasını sağlamaktadır.

Yukarıda belirtilen faydaları gerçekleştirmek için; %100 Türk malı olarak üretilen Ricon Router ürünleri, içerisine bir veya iki SIM kartı takılmak suretiyle, renk makinalarının merkezden yönetilmesinde kullanılmak üzere, hızlı ve güvenli online veri iletişimini sağlamaktadır. Ricon olarak dünyanın 20 ülkesinde boya makineleri otomasyonunda kullanılmaktadır.


Ricon ürünleri, tek bir operasyon ekranından yönetilmesi için, merkezi yönetim sistemimiz RMSC hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca, merkezi yazılım programı, otomatik kurulum ve güncelleme yapabilmekte, canlı olarak müşterilerimizin sahadaki renk makinalarının ve bayilerinin güncel listesini ve makina envanterini tek ekranda görme imkanını sağlamaktadır.


Firmamız tarafından, 20 yıldır araştırma ve geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere, üretilen Ricon Mobil Erişim cihazları, boya üreticisi dahil farklı sektörlerde birçok perakende zincirinde 80.000 adetin üzerinde çalışmaktayken, Avrupa ve Amerika’da 350.000 adetin üzerinde Ricon kullanılmaktadır.


Polaris Plaza Kat: 6 Ahi Evran Cad. No: 21, Maslak Istanbul

0212-3462600 

riconturkiye@riconmobile.com

www.riconmobile.com/trRicon Mobile Renk Makinaları Yönetim, İzleme ve Raporlama Çözümü